Duchy_Istota_strona

Zapraszam do naukowej analizy pojęć duchowych

„Ta strona prezentuje niezwykle ważne tematy dotyczące człowieka, z uwzględnieniem tkwiącej w nas wieczności. Wiedza tutaj zamieszczona nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy wzorowanej na sposobie pracy naukowców. Dotyczy ogólnej wiedzy o świecie, o możliwości istnienia Boga i o podstawowych zjawiskach religijnych. Tematy tu zebrane próbują w wielkim skrócie odpowiedzieć na aktualne pytania dotyczące naszej tożsamości, sensu życia człowieka oraz istnienia świata duchowego. Prowokują one kolejne pytania o istnienie zła i o obecny stan ludzkości. Niektórych będzie interesowało również pytanie o koniec świata. Podejmę zatem próbę odpowiedzenia na wszystkie te pytania.” – Janusz Mazur

Poniżej znajduje się spis wszystkich tematów na tej stronie!

(naciśniecie niebieskiego linku wyświetla treść każdego tematu)

Wstęp

Moja Wizja wszechrzeczy

Essenceizm - system naukowo-analityczny - więcej ma polskiej stronie:                                 www.essenceizm.pl

strona po angielsku: www.essenceism.com

 

Tematy główne:

Pytania główne:    Kim jest Bóg?          Gdzie jest Bóg?

 

1.  Byt Pierwoistny - W poszukiwaniu Nieskończoności

 

2. Bóg jako Centrum - Bóg - Centrum wszechstworzenia

 

3.  Osobowość Boga - Obraz Boga dla człowieka

 

4.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

 

5.  Bóg a nauka - Bóg wobec nauki

 

6.  Bóg jako Ojciec - Bóg jako Ojciec Niebieski

 

7.  Bóg  jako Źródło wszechrzeczy - Dwoistość i dwubiegunowość wszechrzeczy

 

8.  Człowiek – Istota wieczna - Definiowanie człowieka

 

9.  Człowiek wobec wszechrzeczy - Miejsce człowieka wobec wszechstworzenia

 

10.  Człowiek a inne byty - Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka

 

11. Początek ludzkości - Wizja naukowa czy obraz z Ogrodu Eden?

 

12. Model dla zrozumienia Boga  - Poznać Boga za pomocą naszej wyobraźni?

 

13. Futurystyczna wizja wszechświata - Spojrzenie na świat stworzony przez Boga

 

14. Serce Boga - Próbuję zrozumieć Serce Boga

 

Tematy dotyczące powstania zła:

1. Początek ludzkości

 

2. Początek zła - Istnienie zła i jego centrum

 

3. Centrum zła - Tożsamość Szatana

 

4. Świat bez zła a becny świat - Gdzie właściwie teraz żyjemy?

 

5. Koniec świata - Strach przed końcem świata i wiecznym piekłem

 

6. Bóg a obecny świat - Próbuję zrozumieć świat z punktu widzenia Boga

 

7. Główny problem moralny - Największy problem moralny ludzkości wobec Boga

 

8. Sens życia człowieka - Poszukiwanie celu i sensu życia człowieka

 

9. Sens duchowej historii ludzkości - Próbuję ogarnąć sens dziejów ludzkości

 

10. Za kulisami historii świata - Jak rozumieć polityczny przebieg historii świata

 

11. Czarny scenariusz dla ludzkości - Oby się nigdy nie spełnił

 

12. Prawdziwy Bóg nie zna zła - Prawdziwy Bóg nie zna zła

 

Tematy ważne:

1. Jezus Chrystus - Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa

 

2. Jesus Chrystus - Samotny Odkupiciel  - Samotność Jezusa 

 

3. Tajemnice Ducha Św. i Jezusa Chrystusa - Kim są Duch Św. Jezus Chrystus?

 

4.  Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Analiza zjawisk ostatecznych

 

5. Zbawienie świata - Co musi zostać spełnione, aby świat został zbawiony?

 

6. Odpowiedzialność za zbawienie - Rola Boga, ludzi i aniołów w procesie zbawienia

 

7. Reinkarnacją a zbawienie - Kontrpropozycja wobec reinkarnacji i zbawienia

 

8. Zbawienie osobiste - Jak próbować uwolnić się z piekła?

 

9. Cuda Czy cuda są potrzebne do podbudowania wiary?

 

10. Biblia dla współczesnych - Droga do prawdy

 

Duchowość:

1. Świat duchowy - Próbuję opisać zasady funkcjonowania świata duchowego

 

2. Świat duchowy obecnie - Powiązania świata duchowego ze światem fizycznym

 

3. Świat duchowy – tło konfliktów - Próbuję zrozumieć tło konfliktów duchowych

 

4. Człowiek wobec śmierci - Co zrobić przed wejściem do świata duchowego

 

5. Człowiek wobec wiary w Boga - Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym?

 

6. Przeszkody  w zrozumieniu Boga - Czego ludzie nie dostrzegają?

 

7. Krótkie wyjaśnienie treści strony

 

8. Mój punkt widzenia

 

9. Wnioski z poruszanych tematów – Posumowanie głównych tematów

 

10. Kompendium alfabetyczne

 

11. Kompendium tematyczne

 

Osobiste:

1. Osobiste koncepcje Boga - Przykładowe propozycje osobistej wizji Boga

 

2. Czas dyskusji - gdy każde słowo jest ważne - Drogi prowadzą do Boga

 

3. Wnioski z różnych religii - Wnioski z różnych poglądów religijnych

 

4. Słowa do wierzących - Co warto wyjaśnić ludziom wierzącym w Boga?

 

5. Pomoc Boża i modlitwa - Próbuję zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę

 

6. List miłosny do Boga - Jak wyrazić swoją miłość wobec Boga?

 

7. Otwarcie na wiedzę duchową - Co mi było potrzebne, aby opisać takie tematy?

 

8. Poszukiwania i pytania – Czego jeszcze poszukuję?

 

9. Rozum wiara i wiedza

 

10. Moja droga do Boga – Chwila wspomnień na drodze poznania Boga

 

11. Miłość i przyjaźń - Krótko o miłości, przyjaźni i samotności

 

12. Marzenie o idealnym świecie - Miałem sen…

 

        ”Dotyk wieczności” - spis treści książki

 

    Kompendium alfabetyczne - wyjaśnienie pojęć użytych n tej stronie

 

Treść tej strony stanowi treść książki “Dotyk wieczności” rozprowadzanej w formie elektronicznej przez Wydawnictwo Literacke Białe Pióro.

Kontakt z autorem i spis treści książki Dotyk wieczności

Bezpośredni email: bamijo@istota.net,  janusz.m@istota.net,

lub telefoniczny: kom. +48 696 027 040 - Janusz Mazur

Image_0

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Mój poziom wiedzy naukowej nie ma charakteru akademickiego. Jest to raczej poziom pilnego studenta nauk przyrodniczych, a szczególnie fizyki. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

Nie utożsamiam się z żadną istniejącą religią, kościołem czy wyznaniem. Moje poglądy religijne wynikają przede wszystkim z poszukiwań uniwersalnej prawdy w wierzeniach religijnych. W tym opracowaniu korzystam często z mojego doświadczenia życiowego, z moich przemyśleń i ze  skupienia się nad problemami ludzi wokół mnie. Z tych wszystkich przeżyć duchowych wyciągałem logiczne wnioski  i robiłem z nich notatki przez wiele lat. Teraz prezentuję owoce mojej pracy.

Uwaga: autor na życzenie czytelnika wysyła bezpłatnie elektroniczne wersje swoich czterech książek:

"Essenceizm 1 – Bóg nie jest z tego świata"-

(175 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie Boga,

"Essenceizm 2 – My jesteśmy z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie człowieka,

"Essenceizm 3 – Zło jest z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie zła,

"Essenceizm 4 – Wizja nie z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie zbawienia,

"Essenceizm 5 – Wieczność nie jest z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie wieczności.

"Essenceizm 6 – Nieprawdziwi bogowie z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie religii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- WWW.ISTOTY.PL - 

 Prawdziwy Bóg nie zna zła - to jest motto tej strony internetowej

 

Każdy człowiek od urodzenia nosi w sobie największą wartość swojego życia, czyli wieczność. Obok wieczności również miłość stanowi w nim kolejną, najważniejszą wartość. Jednak to wieczność jest jego podstawową  autostradą życiową. Brak wiedzy o niej jest rodzajem kalectwa duchowego człowieka. Chcę pomóc ludziom odnaleźć w sobie tę wieczność. Przeczytaj tę stronę internetową, zanim wejdziesz do wieczności !