Zło

Celem mojej pracy obok odpowiedzi na pytania kim jest Bóg, jaki on jest i gdzie się znajduje, jest zrozumienie rzeczywistości świata, w którym żyjemy.

Można mówić o doskonałym Stwórcy, który ukształtował naszą rzeczywistość, ale nie można uniknąć stwierdzenie, że „Jego rzeczywistość” ma niewiele wspólnego z tym stanem, który mamy obecnie. Dla porządku mój system badawczy essenceizm nazywa pochodzącą od Boga rzeczywistość dobrem, a naszą określa jako przesiąkniętą złem. Oczywiście natychmiast pojawia się pytanie, skąd pojawiła się ta nasza i kto jest jej twórcą.

Zło to działanie i jego rezultaty pochodzące ze stanu niezgodnego z prawami ustanowionymi przez Stwórcę. Te Jego prawa essenceizm określa jako stan dobra. Zło definiowałem już przedtem na moich stronach internetowych oraz w książkach o essenceiźmie. Na razie ograniczę się do przypomnienia, że najprostszą definicją zła jest stan niezgodny z koncepcją Bytu Pierwoistnego.

W żadnym miejscu na świecie od początku istnienia ludzkości nie rozwiązano problemu istnienia zła. Jest tak dlatego, że wciąż ma ono swoje aktywne źródło w osobowości Szatana.

Bez likwidacji aktywnego źródła zła nigdy i nigdzie nie nastąpi powrót do właściwego stanu świata, czyli istnienia samego dobra.

Essenceizm nie pozostawia złudzeń, że to ludzkość powinna doprowadzić do zakończenia funkcjonowania zła na Ziemi. Dlatego bez wiedzy o istnieniu Szatana nie będziemy  w stanie tego dokonać.

Essenceizm twierdzi zdecydowanie, że Bóg nie zna zła, a co za tym idzie nie wykona za nas tego zadania. Zatem warto z całą odpowiedzialnością uświadomić sobie fakt o wciąż aktualnej dominacji Szatana nad ludzkością.

W tym dziale zostanie przedstawiona szeroka analiza zła. Oto te tematy:

 1. Początek ludzkości

 

2. Początek zła - Istnienie zła i jego centrum

 

3. Centrum zła - Tożsamość Szatana

 

4. Świat bez zła a becny świat - Gdzie właściwie teraz żyjemy?

 

5. Koniec świata - Strach przed końcem świata i wiecznym piekłem

 

6. Bóg a obecny świat - Próbuję zrozumieć świat z punktu widzenia Boga

 

7. Ważny problem moralny  - Ważne sprawy, na które nie zwracamy uwagi

 

8. Sens życia człowieka - Poszukiwanie celu i sensu życia człowieka

 

9. Sens duchowej historii ludzkości - Próbuję ogarnąć sens dziejów ludzkości

 

10. Za kulisami historii świata - Jak rozumieć polityczny przebieg historii świata

 

11. Czarny scenariusz dla ludzkości - Oby się nigdy nie spełnił

 

12. Prawdziwy Bóg nie zna zła - Prawdziwy Bóg nie zna zła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- WWW.ISTOTY.PL - 

 Prawdziwy Bóg nie zna zła - to jest motto tej strony internetowej

 

Każdy człowiek od urodzenia nosi w sobie największą wartość swojego życia, czyli wieczność. Obok wieczności również miłość stanowi w nim kolejną, najważniejszą wartość. Jednak to wieczność jest jego podstawową  autostradą życiową. Brak wiedzy o niej jest rodzajem kalectwa duchowego człowieka. Chcę pomóc ludziom odnaleźć w sobie tę wieczność. Przeczytaj tę stronę internetową, zanim wejdziesz do wieczności !