„Dotyk wieczności” - to tytuł książki, która powstała w oparciu o moje teksty zamieszczone na tej stronie.

Rozprowadza ją w formie elektronicznej Wydawnictwo Literackie Białe Pióro.

W tym wydawnictwie jest dostępna moja powieść beletrystyczna “Dotyk nadziei”

 oraz książki analityczne o moim systemie essenceizm.

Proszę zajrzeć na stronę: www.essenceizm.pl  lub www.essenceism.com (po angielsku)

Bezpośredni kontakt e-mailowy z autorem:  janusz.m@istota.net

 lub telefoniczny: +48 696 027 040 - Janusz Mazur

Poniżej prezentuję spis treści tej książki (naciśnięcie niebieskiego linku wyświetla treść każdego rozdziału)

 

DOTYK  WIECZNOŚCI

(„Logiczna droga do zrozumienia istnienia wieczności w człowieku")

Wstęp - Nie jesteśmy zwierzętami - Nie jesteśmy zwierzętami

Jak zrozumieć samego siebie?…….………………

Wprowadzenie -  Wizja wszechrzeczy

1. Byt Pierwoistny - Byt Pierwoistny

W poszukiwaniu Nieskończoności – Próbuję opisać Boga – krok 1 …………

2.  Bóg jako Centrum -  Bóg - Centrum wszechstworzenia

Bóg jako Centrum wszechrzeczy - Próbuję opisać Boga – krok 2 ...................….

3. Osobowość Boga - Osobowość Boga

Wizja wszechświata - Próbuję opisać Boga – krok 3 ………..................……

4a.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

Bóg jako Stwórca – Próbuję opisać Boga – krok 4 …………………………

4b.  Bóg a nauka - Bóg a nauka

Bóg jako Stwórca – Próbuję opisać Boga – krok 5 …

5.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Ojciec Niebieski

Bóg jako Ojciec Niebieski – Próbuję opisać Boga – krok 6 ………………..

6. Bóg jako Źródło wszechrzeczy - Bóg jako Źródło wszechrzeczy

Dwoistość i dwubiegunowość wszechrzeczy - Próbuję opisać Boga – krok 7…

7. Człowiek – Istota wieczna - Człowiek – Istota wieczna

Definiowanie człowieka ………………………………………………………

8. Człowiek wobec wszechstworzenia - Człowiek wobec wszechstworzenia

Miejsce człowieka wobec Boga i wszechstworzenia  …………………………

9. Człowiek a inne byty duchowe - Człowiek a inne byty duchowe

Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka  ………………………………

10. Serce Boga - Serce Boga

Próbuje zrozumieć Serce Boga………………………………………………..

11. Początek zła -  Początek zła i Centrum zła -  Centrum zła

Istnienie zła i jego centrum ……………………………………….……………

12. Obecny świat - Obecny świat

Gdzie właściwie teraz żyjemy? …………………………………………….

13. Koniec świata - Koniec świata

Strach przed końcem świata, Sądem Ostatecznym i wiecznym piekłem ……

14. Bóg a obecny świat  - Bóg a obecny świat

Próbuję zrozumieć świat z punktu widzenia Boga ……………………………

15. Jezus Chrystus - Jezus Chrystus

Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa i Jego ukrzyżowanie  - Samotny Odkupiciel

16. Biblia - Biblia dla współczesnych

Droga do Prawdy ……………………………………………………………….

17. Tajemnice Ducha Św. i Jezusa - Tajemnice Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa

Kim jest Duch Święty i Jezus Chrystus? ………………

18. Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny

Analiza zjawisk Zmartwychwstania i Sądu Ostatecznego? ………………..

19. Świat duchowy - Świat duchowy

Próbuję opisać zasady funkcjonowania świata duchowego ……………….

20. Świat duchowy obecnie - Świat duchowy obecnie

Jak obecnie funkcjonuje świat duchowy ze światem fizycznym? ……………..

21. Świat duchowy – tło konfliktów - Świat duchowy - tło konfliktów

Próbuję zrozumieć tło konfliktów między światem duchowym a fizycznym ….

22. Człowiek wobec śmierci - Człowiek wobec śmierci

Co warto wiedzieć przed wejściem do świata duchowego? ……………………

23. Główny problem moralny - Główny problem moralny

Największy problem moralny ludzkości wobec Boga ………………………….

24. Sens duchowej historii ludzkości

- Sens duchowej historii ludzkości  i  Futurystyczana wizja wszechświata

Próbuję ogarnąć sens duchowych dziejów ludzkości ………………….………

25. Za kulisami historii świata -  Za kulisami historii świata  i  Scenariusz dla ludzkośći

Jak rozumieć polityczny przebieg obecnej historii świata ..……..……………

26. Zbawienie świata - Zbawienie świata   i  Odpowiedzialność za zbawienie

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby świat został zbawiony? ….……..

27. Reinkarnacja a pojęcie zbawienia - Reinkarnacja a pojęcie zbawienia

Kontrpropozycja do chrześcijańskiego zbawienia i do reinkarnacji ..………

28. Zbawienie osobiste - Zbawienie osobiste  i Cuda - Cuda w procesie zbawienia

Jak próbować uwolnić się z piekła? ……………………………………………

29. Podstawy trwałej wiary w Boga - Podstawy trwałej wiary w Boga

Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym? ….……………………………

30. Sens życia człowieka - Sens życia człowieka

Próbuję określić właściwy cel i sens życia człowieka …………………………

31. Edukacyjny model dla zrozumienie Boga - Model dla zrozumienie Boga

Jak zrozumieć Boga za pomocą ludzkiej wyobraźni? ………………………..

32. Poglądy i wnioski z różnych religii - Poglądy i wnioski z różnych religii

Wnioski z różnych poglądów religijnych na świecie …………………………

33. Słowa do wierzących - Słowa do wierzących

Co warto wyjaśnić ludziom wierzącym w Boga? …………..…………………

34. Pomoc Boża i modlitwa -  Pomoc Boża i modlitwa

Próbuję zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę ……………………………………

35. Czas dyskusji - Słowo staje się ciałem? - Słowo staje się ciałem

Samodzielna droga poznawania Boga  ……………………………………

36. Proste sposoby poznawania Boga - Proste sposoby poznawania Boga

Proste przykładowe propozycje osobistej wizji Boga  …………..…………..

37. Miłość i przyjaźń - Miłość i przyjaźń

Krótko o miłości, przyjaźni i samotności …………………………………....

38. List miłosny do Boga - List miłosny do Boga

Jak wyrazić swoją miłość, radość i wolność? …….………………………....

39. Otwarcie na wiedzę duchową - Otwarcie na wiedzę duchową

Co jest potrzebne, aby zacząć opracowywać takie tematy?…..……………

40. Marzenie o idealnym świecie- Marzenie o idealnym świecie

Miałem sen……………………………………………………………………..

Wnioski podsumowujące poruszane tematy - Wnioski podsumowujące poruszane tematy

 Zapamiętaj to przed wejściem do wieczności ............………….…….

Kompendium alfabetyczne - Kompendium tematyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- WWW.ISTOTY.PL - 

 Prawdziwy Bóg nie zna zła - to jest motto tej strony internetowej

 

Każdy człowiek od urodzenia nosi w sobie największą wartość swojego życia, czyli wieczność. Obok wieczności również miłość stanowi w nim kolejną, najważniejszą wartość. Jednak to wieczność jest jego podstawową  autostradą życiową. Brak wiedzy o niej jest rodzajem kalectwa duchowego człowieka. Chcę pomóc ludziom odnaleźć w sobie tę wieczność. Przeczytaj tę stronę internetową, zanim wejdziesz do wieczności !