Nie jesteśmy zwierzętami

Strona fizyczna człowieka

Image_0_N2

Zastanawiamy się w tym miejscu nad pytaniem: jak zbudowany jest człowiek. Warto się pochylić nad tym problemem, bo to powinna być zasadnicza informacja dla każdego człowieka od najmłodszych  lat.

A zatem, sprawdźmy, dlaczego nie jesteśmy zwierzętami!

Na zewnątrz widać, że trochę jesteśmy podobni do zwierząt.

Odżywiając się produktami z przyrody, śpiąc regularnie i wykonując różne czynności fizjologiczne jesteśmy podobni do zwierząt. Ale zaraz po tych czynnościach nasze podobieństwo do zwierząt się kończy. Jest tak dlatego, ponieważ naszym ciałem, tak podobnym w strukturze do zwierząt, kieruje wewnętrzna osobowość. Osobowość ta traktuje ciało fizyczne jako narzędzie do istnienia w świecie fizycznym. W czasie, gdy zwierzęta wykonują wszystkie czynności całym swoim jestestwem, człowiek używa swego ciała jako płaszczyzny do istnienia swej wewnętrznej, fizycznie niewidzialnej osobowości.

Stronę fizyczną człowieka można nazwać osobą fizyczną. Ta osoba to nasze ciało fizyczne obdarzone instynktem życia, czyli czymś jakby fizycznym umysłem. Ja jednak opisałbym to, że naszym ciałem fizycznym steruje wewnętrzna natura kierująca, którą nazwę duszą fizyczną. W takim razie osoba fizyczna to byt fizyczny podobny do bytu zwierzęcego, ale w najwyższym stadium rozwoju. Tak jak w przypadku zwierząt osoba fizyczna jest ściśle związana z otaczającą nas przyrodą i stosuje się do wszystkich praw obowiązujących w przyrodzie. I tak jak wszystkie byty fizyczne w określonym czasie osoba fizyczna musi umrzeć. Pierwsza różnica między ludźmi a zwierzętami polega na tym, że dla zwierzęcia śmierć fizyczna jest jego definitywnym końcem egzystencji. Tymczasem dla człowieka koniec trwania osoby fizycznej nie oznacza końca jego istnienia. Druga różnica między osobą fizyczną człowieka a nawet najbardziej rozwiniętym przedstawicielem świata zwierzęcego polega na różnym sensie ich istnienia. Można to opisać prostym twierdzeniem. Sensem życia zwierzęcia jest służenie osobie fizycznej człowieka, a sensem istnienia naszej osoby fizycznej jest służenie osobie duchowej.

W następnej części tego tekstu pt. “Duchowość w człowieku” wyjaśnię, kim jest osoba duchowa człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

- WWW.ISTOTY.PL - 

 Prawdziwy Bóg nie zna zła - to jest motto tej strony internetowej

 

Każdy człowiek od urodzenia nosi w sobie największą wartość swojego życia, czyli wieczność. Obok wieczności również miłość stanowi w nim kolejną, najważniejszą wartość. Jednak to wieczność jest jego podstawową  autostradą życiową. Brak wiedzy o niej jest rodzajem kalectwa duchowego człowieka. Chcę pomóc ludziom odnaleźć w sobie tę wieczność. Przeczytaj tę stronę internetową, zanim wejdziesz do wieczności !