Kompleksowa analiza pojęć religijnych

To jest strona prezentująca niezwykle ciekawe i nowe  tematy dotyczące człowieka, a przede wszystkim odnalezienia wieczności tkwiącej w nim. Wiedza tutaj zamieszczona nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy ogólnej wiedzy o świecie, o Bogu i o podstawowych pojęciach religijnych. Tematy tu zebrane próbują w wielkim skrócie odpowiedzieć na aktualne pytania dotyczące naszej tożsamości, sensu życia człowieka i istnienia świata duchowego. Prowokują one kolejne pytania o istnienie Boga, istnienie zła i o obecny stan ludzkości. Niektórych będzie interesowało również pytanie o koniec świata. Podejmę zatem próbę odpowiedzenia na wszystkie te pytania.

Wstęp

Moja Wizja wszechrzeczy - Essenceizm

 Bóg i człowiekPytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę

0.  Nie jesteśmy zwierzętami – Człowiek – osobna kategoria bytu

Tematy główne:

1.  Byt Pierwoistny - W poszukiwaniu Nieskończoności

2.  Bóg jako Centrum - Bóg - Centrum wszechświata

3.  Osobowość Boga - Obraz Boga dla człowieka

4.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

5.  Bóg a nauka - Bóg wobec nauki

6.  Bóg jako Ojciec - Bóg jako Ojciec Niebieski

7.  Bóg  jako Źródło wszechrzeczy - Dwoistość i dwubiegunowość wszechrzeczy

8.  Człowiek – Istota wieczna - Definiowanie człowieka

9.  Człowiek wobec wszechrzeczy - Miejsce człowieka wobec wszechstworzenia

10.  Człowiek a inne byty - Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka

11. Początek ludzkości - Wizja naukowa czy obraz z Ogrodu Eden?

12. Model dla zrozumienia Boga  - Poznać Boga za pomocą naszej wyobraźni?

13. Futurystyczna wizja wszechświata - Szersze spojrzenie na świat stworzony przez Boga

14. Serce Boga - Próbuję zrozumieć Serce Boga

Tematy dotyczące powstania zła:

1. Początek zła - Istnienie zła i jego centrum

2. Centrum zła - Tożsamość Szatana

3. Świat bez zła a becny świat - Gdzie właściwie teraz żyjemy?

4. Koniec świata - Strach przed końcem świata i wiecznym piekłem

5. Bóg a obecny świat - Próbuję zrozumieć świat z punktu widzenia Boga

6. Bóg nie zna zła - Bóg nie zna zła

7. Sens życia człowieka - Poszukiwanie celu i sensu życia człowieka

8. Sens duchowej historii ludzkości - Próbuję ogarnąć sens dziejów ludzkości

9. Za kulisami historii świata - Jak rozumieć polityczny przebieg historii świata

Tematy ważne:

1.  Jezus Chrystus - Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa

2.  Jezus Chrystus – Samotny Odkupiciel - Samotność Jezusa

3.  Tajemnice Ducha Św. i Jezusa Chrystusa - Kim są Duch Święty i Jezus Chrystus?

4.  Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Analiza zjawisk ostatecznych

5. Świat duchowy - Próbuję opisać zasady funkcjonowania świata duchowego

6.  Świat duchowy obecnie - Powiązania świata duchowego ze światem fizycznym

7.  Świat duchowy – tło konfliktów - Próbuję zrozumieć tło konfliktów duchowych

8. Człowiek wobec śmierci - Co zrobić przed wejściem do świata duchowego

9. Główny problem moralny - Największy problem moralny ludzkości wobec Boga

10. Zbawienie świata - Co musi zostać spełnione, aby świat został zbawiony?

11. Odpowiedzialność za zbawienie - Rola Boga, ludzi i aniołów w procesie zbawienia

12. Reinkarnacją a zbawienie - Kontrpropozycja wobec reinkarnacji i zbawienia

13. Biblia dla współczesnych - Droga do prawdy

14. Zbawienie osobiste - Jak próbować uwolnić się z piekła?

15. Człowiek wobec wiary w Boga - Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym?

16. Przeszkody  w zrozumieniu Boga - Czego ludzie nie dostrzegają?

17. Cuda Czy cuda są potrzebne do podbudowania wiary?

18. Czarny scenariusz dla ludzkiści - Oby się nigdy nie spełnił

19. Wnioski z poruszanych tematów – Posumowanie głównych tematów

Tematy osobiste:

1. Osobiste koncepcje Boga - Przykładowe propozycje osobistej wizji Boga

2.  Czas dyskusji - gdy każde słowo jest ważne - Wszystkie drogi prowadzą do Boga

3. Wnioski z różnych religii - Wnioski z różnych poglądów religijnych

4.  Słowa do wierzących - Co warto wyjaśnić ludziom wierzącym w Boga?

5.  Pomoc Boża i modlitwa - Próbuję zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę

6. List do Boga - Jak wyrazić swoją miłość i współczucie wobec Boga?

7.  Otwarcie na wiedzę duchową - Co mi było potrzebne, aby opisać takie tematy?

8. Poszukiwania i pytania – Czego jeszcze poszukuję?

9. Miłość i przyjaźń - Krótko o miłości, przyjaźni i samotności

10. Moja droga do Boga – Chwila wspomnień na drodze poznania Boga

11. Marzenie o idealnym świecie - Miałem sen…

 

Kontakt z autorem i spis treści książki “Dotyk wieczności” (w tym linku)

Image_0

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Mój poziom wiedzy naukowej nie ma charakteru akademickiego. Jest to raczej poziom pilnego studenta nauk przyrodniczych, a szczególnie fizyki. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

Nie utożsamiam się z żadną istniejącą religią, kościołem czy wyznaniem. Moje poglądy religijne wynikają przede wszystkim z poszukiwań uniwersalnej prawdy w wierzeniach religijnych. W tym opracowaniu korzystam często z mojego doświadczenia życiowego, z moich przemyśleń i ze  skupienia się nad problemami ludzi wokół mnie. Z tych wszystkich przeżyć duchowych wyciągałem logiczne wnioski  i robiłem z nich notatki przez wiele lat. Teraz prezentuję owoce mojej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

- “ISTOTA”  -  Bóg nie zna zła - to jest motto tej strony internetowej

Każdy człowiek od urodzenia nosi w sobie największą wartość swojego życia, czyli wieczność. Obok wieczności również miłość stanowi w nim kolejną, najważniejszą wartość. Jednak to wieczność jest jego podstawową  autostradą życiową. Brak wiedzy o niej jest rodzajem kalectwa duchowego człowieka. Chcę pomóc ludziom odnaleźć w sobie tę wieczność. Zatem przeczytaj tę stronę internetową, zanim wejdziesz do wieczności !

Uwaga! Za treścią  tematów na tej stronie stoi moje osobiste zrozumienie poruszanych tu zagadnień. Nie mam jednak zamiaru narzucać nikomu swoich racji. Moim celem jest próba zachęcenia innych do ukształtowania swoich poglądów na tematy poruszane w tym opracowaniu.