Wprowadzenie

 

To jest strona prezentująca ważne tematy dotyczące człowieka, a przede wszystkim odnalezienia wieczności tkwiącej w człowieku. Wiedza tutaj zamieszczona nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest wynikiem logicznej analizy ogólnej wiedzy o świecie, o Bogu i o podstawowych pojęciach religijnych.

Tematy są zebrane w kilku działach tematycznych, które próbują odpowiedzieć na aktualne pytania dotyczące naszej tożsamości, sensu życia człowieka i istnienia świata duchowego. Te podstawowe pytania prowokują kolejne dotyczące istnienia Boga, istnienia zła i obecnego stanu ludzkości. Niektórych będzie interesowało również pytanie o koniec świata. Podejmę zatem próbę odpowiedzenia na te wszystkie pytania.

 

Na tej stronie zostały opracowane następujące tematy:

 

ISTOTA – strona główna

Wprowadzenie i spis treści

 

Tematy podstawowe – Bóg i człowiek:

0.  Wprowadzenie - Bóg i człowiek  -  Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę

1.  Kim jest człowiekCzłowiek – osobna kategoria bytu

2. Nie jesteśmy zwierzętami – Strona fizyczna i strona duchowa człowieka

3.  Wieczność w człowieku – czego dotyczy nasza wieczność?

4.  Byt Pierwoistny - W poszukiwaniu Nieskończoności

5.  Bóg jako Centrum - Bóg - Centrum wszechświata

6.  Osobowość Boga - Wizja wszechświata

7.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

8.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Ojciec Niebieski

9.  Dwoistość od Boga - Dwoistość i dwubiegunowość wszechrzeczy

10. Człowiek – Istota wieczna - Definiowanie człowieka

11. Człowiek wobec wszechrzeczy - Miejsce człowieka wobec wszechstworzenia

12. Człowiek a inne byty - Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka 

13. Serce Boga - Próbuję zrozumieć Serce Boga

14. Biblia dla współczesnych – Moja postawa wobec Biblii

 

Tematy ważne – Skąd pochodzi zło:

0.  Wprowadzenie – Dobro i zło

1.  Początek zła - Istnienie zła i jego centrum

2.  Centrum zła - Tożsamość Szatana

3.  Obecny świat - Gdzie właściwie teraz żyjemy?

4.  Koniec świata - Strach przed końcem świata i wiecznym piekłem

5.  Bóg a obecny świat - Próbuję zrozumieć świat z punktu widzenia Boga

6.  Sens życia człowieka - Poszukiwanie celu i sensu życia człowieka

7.  Sens duchowej historii ludzkości - Próbuję ogarnąć sens dziejów ludzkości

8.  Za kulisami historii świata - Jak rozumieć polityczny przebieg historii świata

9.  Czarny scenariusz dla ludzkości - Oby się nigdy nie sprawdził

10.  Futurystayczna wizja wszechświata - Szersze spojrzenie na świat stworzony przez Boga

 

Tematy o Jezusie Chrystusie i Zbawieniu

1.  Jezus Chrystus - Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa

2. Jezus Chrystus – Samotny Odkupiciel - Samotność Jezusa

3. Tajemnice Ducha Św. i Jezusa - Kim jest Duch Święty i Jezus Chrystus?

4.  Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Analiza zjawisk ostatecznych

5. Zbawienie świata - Co musi zostać spełnione, aby świat został zbawiony?

6. Odpowiedzialność za zbawienie - Rola Boga, ludzi i aniołów w procesie zbawienia

7. Reinkarnacja a zbawienie - Kontrpropozycja wobec reinkarnacji i zbawienia

8. Zbawienie osobiste - Jak próbować uwolnić się z piekła?

 

 

Tematy ważne – Duchowość i wiara:

0.  Wprowadzenie – Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę – cz.2

1.  Świat duchowy - Próbuję opisać zasady funkcjonowania świata duchowego

2.  Świat duchowy obecnie - Powiązania świata duchowego ze światem fizycznym

3.  Świat duchowy – tło konfliktów - Próbuję zrozumieć tło konfliktów duchowych

4.  Człowiek wobec śmierci - Co zrobić przed wejściem do świata duchowego

5. Główny problem moralny - Największy problem moralny ludzkości wobec Boga

6.  Wnioski z różnych religii - Wnioski z różnych poglądów religijnych

7.  Cuda – Czy cuda są potrzebne do podbudowania wiary?

8.  Wnioski z poruszanych tematów – Posumowanie głównych tematów

 

 

Tematy osobiste:

0.  Tematy osobiste - Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę – cz.3

1.  Osobiste koncepcje Boga - Przykładowe propozycje osobistej wizji Boga

2. Model dla zrozumienia Boga  - Poznać Boga za pomocą naszej wyobraźni?

3.  Człowiek wobec wiary w Boga - Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym?

4.  Słowa do wierzących - Co warto wyjaśnić ludziom wierzącym w Boga?

5.  List do Ojca Niebieskiego - Jak wyrazić swoją miłość i współczucie wobec Boga?

6.  Pomoc Boża i modlitwa - Próbuję zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę

7.  Przeszkody  w zrozumieniu Boga - Czego ludzie nie dostrzegają?

8. Czas dyskusji - gdy każde słowo jest ważne - Wszystkie drogi prowadzą do Boga

9.  Otwarcie na wiedzę duchową - Co mi było potrzebne, aby opisać te tematy?

10. Poszukiwania i pytania – Czego jeszcze poszukuję?

11. Miłość i przyjaźń - Krótko o miłości, przyjaźni i samotności

12. Moja droga do Boga Chwila wspomnień na drodze poznania Boga

13. Marzenie o idealnym świecie - Miałem sen…

 

„Dotyk wieczności”:

Spis treści książki „Dotyk wieczności” oraz dane dotyczące kontaktu z autorem.

Image_0

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Mój poziom wiedzy naukowej nie ma charakteru akademickiego. Jest to raczej poziom pilnego studenta nauk przyrodniczych, a szczególnie fizyki. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

 

Nie utożsamiam się z żadna istniejącą religią, kościołem czy wyznaniem. Moje poglądy religijne wynikają tylko częściowo z poszukiwań uniwersalnej prawdy we wierzeniach religijnych. W tym opracowaniu korzystam przede wszystkim z mojego doświadczenia życiowego, z moich przemyśleń i ze  skupienia się nad problemami ludzi wokół mnie. Z tych wszystkich przeżyć duchowych wyciągałem logiczne wnioski  i robiłem z nich notatki przez wiele lat. Teraz prezentuję owoce mojej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczność w człowieku  -  ISTOTA.NET